Medlemsbetingelser

Gælder fra tirsdag den 26. april 2022

1. INTRODUKTION

Hej og velkommen til R8Dio – Danmarks nye landsdækkende snakke-sludre-taleradio. Vi sender via internettet, podcast og app hver uge fra Kultur & Multihuset Stjernen i Skuldborg. Vi har i denne aftale belyst både dine medlemsvilkår, såfremt du bliver betalende lytter og medlem af r8Dios Venner – samt den måde vi håndterer de personlige informationer du giver os, når du dels tilmelder dig vores tjenester, nyhedsbreve og når du bevæger dig rundt i vores digitale univers. Disse vilkår og betingelser er en juridisk bindende aftale mellem dig og R8Dio ApS (“R8Dio”) og dækker din adgang til og brug af den personlige tjeneste til podcasts og andet indhold, relaterede softwareapplikationer og alt indhold og andet materiale, der tilbydes på tjenesten af R8Dio fra tid til anden (i fællesskab “R8Dio Service”). Du accepterer og anerkender, at R8Dio-tjenesten kun er tilgængelig for personer, der har juridisk beføjelse til at indgå i en bindende aftale med R8Dio i henhold til gældende lovgivning og desuden kun benytter R8Dio-tjenesten til privat ikke-kommerciel brug. Ved at acceptere R8Dio-vilkårene og/eller får adgang til eller bruger R8Dio-tjenesten, anerkender du, at du har indgået en aftale med R8Dio, og garanterer, at du opfylder kravene i denne aftale.

2. ÆNDRINGER I R8DIOS VILKÅR

R8Dio kan lejlighedsvis foretage ændringer af R8Dio-vilkårene af gyldige årsager, såsom ændret funktionalitet og udvikling af R8Dio-tjenesten, implementering af ny teknologi og sikring af lovoverholdelse. Når der foretages væsentlige ændringer, vil R8Dio underrette og/eller søge din accept efter behov. Hvis du får besked, vil din fortsatte brug af R8Dio-tjenesten udgøre din accept af de ændrede vilkår. Fortsæt venligst ikke med at bruge R8Dio-tjenesten, hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår. Hvis du ønsker at afslutte din R8Dio-konto på grund af ændrede vilkår, bedes du sende en e-mail til os på [email protected] og anmode om opsigelse af din konto eller gå til dine indstillinger og slette din konto. Hvis du er på et prøve- eller betalt abonnement gennem en tredjepart, skal du opsige gennem den relevante tredjepart.

3. R8Dio-TJENESTEN

3.1 Din R8Dio-konto

For at bruge R8Dio-tjenesten skal du enten oprette en konto (“R8Dio-konto”) på www.r8dio.dk eller blot tilmelde dig som betalende medlem/abonnent via din smartphone på enten Apple App-store eller Androids Google Play. Du erklærer og garanterer, at alle oplysninger, du giver til R8Dio, er nøjagtige og korrekte, og at du vil holde oplysningerne opdaterede. Du accepterer ikke at dele din R8Dio-konto, og at du er eneansvarlig for al aktivitet, der finder sted på din R8Dio-konto (inklusive enhver uautoriseret brug). Hvis du mener, at der har været uautoriseret adgang til eller brug af din R8Dio-konto, skal du straks underrette R8Dio. R8Dio er ikke ansvarlig for nogen aktiviteter på din R8Dio-konto, medmindre de er forårsaget af R8Dios uagtsomhed.

3.2 Medlemskab

Når du bruger R8Dio-tjenesten, har du gratis adgang til noget indhold, funktioner og funktionalitet. Du anerkender dog, at for at få adgang til bestemt eksklusivt indhold, funktioner og funktionalitet (hvis relevant) (“Medlemskab”), skal du betale et specificeret abonnementsgebyr for et R8Dio-medlemskab. Du kan købe et medlemskabsabonnement direkte fra R8Dio eller gennem en tredjepart såsom Apple App Store. Når du køber et medlemskabsabonnement gennem en tredjepart, gælder denne tredjeparts vilkår og betingelser. R8Dio er ikke ansvarlig for gebyrer eller bøder, der pålægges dig af din bank eller kreditkortselskab i forbindelse med behandling af din betaling. Ved at abonnere på et medlemskab giver du R8Dio eller den relevante tredjepart tilladelse til automatisk at debitere din betalingsmetode månedligt eller årligt eller på anden måde i overensstemmelse med vilkårene for det abonnement, du har købt, for det på det tidspunkt gældende abonnementsgebyr. DIT ABONNEMENT FORNYES AUTOMATISK VED UDGANGEN AF DEN GÆLDENDE ABONNEMENTSPERIODE. HVIS DU IKKE ØNSKER AUTOMATISK FORNYELSE, SKAL DU ANNULERE DIT ABONNEMENT FØR UDGANGEN AF DEN GÆLDENDE ABONNEMENTSPERIODE. Din opsigelse træder i kraft den første dag umiddelbart efter udløbet af den på det tidspunkt aktuelle abonnementsperiode, som du har betalt for. Hvis du har købt dit medlemskabsabonnement direkte fra R8Dio, kan du annullere dit abonnement i dine kontoindstillinger – eller ved at skrive til [email protected]. Hvis du har købt dit medlemskabsabonnement fra en tredjepart (f.eks. Apple Appstore eller Google Play), skal du opsige via denne tredjepart. R8Dio forbeholder sig retten til at foretage ændringer i et medlemskabsabonnement, herunder tilbagevendende abonnementsgebyrer eller forudbetalte perioder fra tid til anden. R8Dio vil informere dig på forhånd om sådanne prisændringer og – hvis det er relevant – hvordan du accepterer dem. Prisændringer træder i kraft ved starten af ​​den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. I henhold til gældende lovgivning accepterer du den nye pris ved fortsat brug af dit medlemskab, efter at prisændringen træder i kraft. Hvis du ikke accepterer en prisændring, kan du afvise prisændringen ved at afmelde dit medlemskab, inden ændringen træder i kraft.

3.3 Prøvemedlemskab

R8Dio kan tilbyde prøveversioner til et medlemskab i en bestemt periode uden betaling eller til nedsat pris (en “prøveperiode”). R8Dio forbeholder sig retten til at bestemme din berettigelse til en prøveperiode og tilbagekalde eller ændre en prøveperiode til enhver tid uden forudgående varsel uden ansvar over for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. For nogle prøveperioder skal du angive dine betalingsoplysninger for at starte prøveperioden. Ved at give sådanne oplysninger anerkender du, at R8Dio automatisk kan begynde at debitere dig for et medlemskabsabonnement den første dag efter prøveperiodens afslutning på en tilbagevendende månedlig basis eller et andet interval (alt efter omstændighederne), forudsat at dette var angivet i betingelserne for prøveperioden. HVIS DU IKKE ØNSKER DENNE AFGIFT, SKAL DU ANNULLERE DET GÆLDENDE ABONNEMENT FØR PRØVEPERIODENS AFSLUTNING I DINE KONTOINDSTILLINGER, ELLER VIA TREDIEPART, HVIS DU TILMELDTE DIG PRØVEPERIODEN GENNEM EN TREDJEPART.

4. DIN BRUG AF R8DIO-TJENESTEN

R8Dio-tjenesten og alle intellektuelle ejendomsrettigheder forbundet med den tilhører R8Dio eller R8Dios licensgivere. Uden at begrænse det foregående giver R8Dio dig en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, ikke-overdragelig, ikke-viderelicenserbar ret til at få adgang til og bruge R8Dio-tjenesten udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle underholdning og brug. Du accepterer at du ikke må videredistribuere eller overføre R8Dio-tjenesten eller dens indhold. Du anerkender, at du kun må bruge R8Dio-tjenesten i de lande, hvor R8Dio tilbyder R8Dio-tjenesten, og at indholdet på R8Dio-tjenesten kan variere baseret på din geografiske placering. Du anerkender endvidere, at bortset fra de rettigheder, der udtrykkeligt er givet til dig i disse R8Dio-vilkår, giver R8Dio ingen rettigheder eller ejerskab til dig i R8Dio-tjenesten eller dens indhold.

5. RETTIGHEDER DU TILDELER R8DIO

Som modydelse for de rettigheder, R8Dio giver dig i henhold til disse R8Dio-vilkår, accepterer du, at R8Dio har ret til at levere annoncer og andre oplysninger til dig. Du accepterer også, at indhold, der stilles til rådighed af R8Dio, kan indeholde reklamer som en del af indholdet (f.eks. podcasts), og at R8Dio gør sådant indhold tilgængeligt for dig via R8Dio-tjenesten.

6. FEEDBACK OG UOPLYSTE IDER

Hvis du giver feedback, ideer eller forslag til R8Dio i forbindelse med R8Dio-tjenesten eller indhold generelt (“Feedback”), anerkender du, at feedbacken ikke er fortrolig, og at R8Dio har ret til at bruge denne feedback uden begrænsninger og uden betaling til dig. Du anerkender også, at R8Dio ikke som en selvfølge accepterer uopfordrede ideer eller materialer til indhold på R8Dio-tjenesten, og at R8Dio ikke er ansvarlig, hvis indholdet inkluderet på R8Dio-tjenesten ligner ideer eller materialer, som du har indsendt til R8Dio. Du fraskriver dig ethvert krav mod R8Dio og R8Dios licensgivere i forbindelse med brugen af ​​lignende ideer eller materialer.

7. SERVICEBEGRÆNSNINGER OG MODIFIKATIONER

R8Dio vil altid kæmpe for at holde R8Dio-tjenesten operationel. På trods af dette forbeholder R8Dio sig retten til at ændre eller afbryde R8Dio-tjenesten eller funktioner midlertidigt eller permanent uden ansvar over for dig i det fulde omfang, loven tillader. R8Dio vil give dig besked på forhånd, hvor det er muligt. Hvis du har forudbetalt gebyrer til R8Dio for et medlemskab, og medlemskabet er permanent afbrudt inden udløbet af den forudbetalte periode, refunderer R8Dio dig de forudbetalte gebyrer for den forudbetalte periode efter en sådan afbrydelse, hvis muligt. Du forstår og accepterer, at indholdet på R8Dio-tjenesten vil variere fra tid til anden, og at R8Dio og ejerne af ethvert indhold fra tid til anden kan fjerne indhold fra R8Dio-tjenesten uden varsel til dig.

8. TREDJEPARTS RETTIGHEDER

Du accepterer at R8Dio-vilkårene ikke giver nogen rettigheder til andre end dig og R8Dio, og at R8Dio-vilkårene under ingen omstændigheder skal skabe nogen tredjeparts begunstigede rettigheder, med følgende undtagelse:

 • Hvis du tilgår eller bruger R8Dio-tjenesten via en softwareapplikation, som du har downloadet fra Apple Inc. (Apple) App Store, eller som kører på et iOS-operativsystem (“R8Dio iOS-app”), bekræfter du, at du har læst, forstået og accepterer følgende i forhold til Apple.
 • R8Dio-vilkårene gælder kun mellem dig og R8Dio og ikke med Apple.
 • Apple er ikke ansvarlig for R8Dio-tjenesten og dens indhold.
 • Apple er ikke forpligtet til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til R8Dio iOS-appen.
 • Hvis du har spørgsmål til vedligeholdelse eller support i forbindelse med R8Dio iOS-appen, bedes du kontakte R8Dio og ikke Apple.
 • R8Dio iOS-appen må kun tilgås og bruges på en enhed, der ejes eller kontrolleres af dig, og som bruger Apples iOS-operativsystem. I tilfælde af, at R8Dio iOS-appen ikke overholder enhver gældende garanti, kan du give Apple besked, og Apple vil refundere enhver gældende købspris for applikationen (hvis nogen) til dig.
 • Med forbehold af ovenstående, og i det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning, har Apple ingen anden garantiforpligtelse overhovedet med hensyn til R8Dio iOS-appen.
 • Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse R8Dio-vilkår, og i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Apple ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra dig eller nogen tredjepart i forbindelse med besiddelse eller brug af R8Dio iOS-appen.
 • I tilfælde af en tredjeparts påstand om, at R8Dio iOS-appen eller din besiddelse og brug af R8Dio iOS-appen krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, er R8Dio og ikke Apple alene ansvarlig for undersøgelsen, forsvaret, forlig og frigørelse af ethvert sådant krav om krænkelse af intellektuel ejendom.
 • Apple og dets datterselskaber er tredjepartsbegunstigede af R8Dio-vilkårene, og når du accepterer R8Dio-vilkårene, accepterer du, at Apple har ret til at håndhæve R8Dio-vilkårene mod dig som tredjepartsbegunstiget.
 • Du garanterer at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en embargo fra den amerikanske regering, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terroriststøttende” land, og (ii) at du ikke er opført på listen. på enhver amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.
 • Når du tilgår en R8Dio-applikation gennem en anden App Store end Apple App Store, accepterer du, at din brug af den relevante R8Dio-applikation kan være underlagt servicevilkårene eller relevante app-butiksvilkår.

9. INDHOLD OG TREDJEPARTSLINKS

Du accepterer at R8Dio ikke er ansvarlig for information i indholdet på R8Dio-tjenesten (f.eks. podcasts), og tillid til sådanne oplysninger er udtrykkeligt på egen risiko. R8Dio påtager sig intet ansvar for direkte eller følgeskader, der opstår som følge af nøjagtigheden, aktualiteten, fuldstændigheden eller anvendeligheden af ​​information, der er tilgængelig via indhold på R8Dio-tjenesten. R8Dio-tjenesten kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester (“tredjepartstjenester”). Disse tredjepartstjenester kontrolleres ikke af R8Dio, og R8Dio påtager sig intet ansvar for deres indhold, og separate tredjepartsvilkår kan regulere din brug af disse tredjepartstjenester.

10. PERSONOPLYSNINGER

Din brug af R8Dio-tjenesten er underlagt R8Dios privatlivspolitik, som er tilgængelig i denne aftale.

11. EKSPORTKONTROL

Du accepterer ikke at eksportere, reeksportere, videresælge, sende, omdirigere eller lade eksportere, reeksportere, videresælge, forsende eller omdirigere direkte eller indirekte noget reguleret materiale, herunder tekniske data, til et hvilket som helst land, som U.S.A.s regering, enhver statslig institution eller enhver anden suveræn regering, kræver en eksportlicens eller anden statslig godkendelse uden først at have opnået den påkrævede licens eller godkendelse.

12. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse R8Dio-vilkår fortsætter, indtil de opsiges af dig eller R8Dio. Du kan opsige R8Dio-vilkårene ved at sende en e-mail til R8Dio på [email protected] og anmode om, at din R8Dio-konto lukkes, eller ved blot at slette din konto i dine kontoindstillinger og ved at ophøre med al anden adgang til og brug af R8Dio-tjenesten. R8Dio kan pause, suspendere eller opsige din adgang til R8Dio-tjenesten eller enhver del deraf efter vores skøn, herunder men ikke begrænset til, hvis du har overtrådt R8Dio-vilkårene. Alle elementer i disse R8Dio-vilkår, som i sagens natur bør overleve en opsigelse, vil overleve, og disse vilkår omfatter, men er ikke begrænset til, følgende afsnit: Introduktion, R8Dio-tjenesten, din brug af R8Dio-tjenesten, rettigheder du giver R8Dio, feedback og Uopfordrede ideer, Tjenestebegrænsninger og Ændringer, Tredjepartsrettigheder, Indhold og Tredjepartslinks, Personlige Data, Eksportkontrol, Løbetid og Opsigelse, Hele Aftalen, Overdragelse, Skadesløsholdelse, Garanti, Ansvarsfraskrivelse, Gældende Lov og Jurisdiktion samt Frafald af gruppesøgsmål.

13. HELE AFTALEN

Med undtagelse af hvad der er angivet nedenfor i dette afsnit, udgør disse R8Dio-vilkår og alle vilkår og politikker, som de henviser til, alle de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem dig og R8Dio, og erstatter alle tidligere aftaler i relation til emnet for R8Dio.

13.1 Vilkår

Bemærk venligst, at visse tilbud om at få adgang til og bruge R8Dio-tjenesten kan være underlagt yderligere vilkår. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, adgang til og brug af R8Dio-tjenesten som et resultat af en gratis prøveperiode, gavekort eller sammen med andre produkter eller tjenester. Når du bliver præsenteret for et sådant tilbud, vil du også blive præsenteret for og bedt om at acceptere eventuelle relaterede yderligere vilkår, der er gældende. I det omfang der er en konflikt mellem disse R8Dio-vilkår og sådanne yderligere vilkår, har de yderligere vilkår forrang.

14. OPGAVE

R8Dio kan overdrage og uddelegere enhver af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til R8Dio-vilkårene helt eller delvist.

15. ERSTATNING

Du accepterer at holde R8Dio skadesløs fra og imod alle skader, tab og udgifter af enhver art (inklusive rimelige advokatsalærer og omkostninger), der opstår som følge af eller relateret til (i) Dit brud på R8Dio-vilkårene, (ii) enhver aktivitet du engagere dig i eller gennem R8Dio-tjenesten, og (iii) din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts ret.

16. GARANTIFRASKRIVELSE

DU FÅR ADGANG TIL OG BRUGER R8DIO-TJENESTEN PÅ EGEN RISIKO. DU ACCEPTERER, AT R8DIO-APPEN, R8DIO-TJENESTEN OG ALT DENS INDHOLD LEVERES TIL DIG PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGÆNGELIG”. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER FORUDSET AF GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER R8DIO SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKET ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL EN PART. R8DIO REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER IKKE, AT R8DIO-APPEN OG/ELLER R8DIO-TJENESTEN, ELLER DIN ADGANG TIL VORES ANVENDELSE HERAF, VIL VÆRE SIKKER, PÅLIDELIG, NØJAGTIG, UAFBRUDT FEJLFRI ELLER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE ANDRE FEJLWARE.

16.1 OPFYLDELSE AF DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

R8DIO GIVER INGEN GARANTIER OM DEN TEKNISKE KVALITETEN AF DIN LYTTEOPLEVELSE, SOM KAN VARIERE AFHÆNGIG AF DIN ENHED, INTERNETFORBINDELSE, PLACERING ELLER BÅNDBREDDE. R8DIO ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN AFGIFTER FOR INTERNET- ELLER CELLULAR DATAADGANG. DU ACCEPTERER AT DU VED ANVENDELSE AF ELLER ADGANG TIL R8DIO-TJENESTEN KAN BLIVE UDSAT FOR – OG ACCEPTERER, AT R8DIO IKKE ER ANSVARLIG FOR DIN UDSÆTTELSE FOR – INDHOLD, SOM DU KAN FINDE OFFENSIVT, STØDDENDE OG UNØJAGTIG. R8DIO ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TREDJEPARTS SOFTWARE, TJENESTER, WEBSITES, LINKS ELLER APPLIKATIONER, SOM ER LINKET TIL, REFERERES I ELLER INTEGRERET MED R8DIO-APPEN OG/ELLER R8DIO-TJENESTEN. OVENSTÅENDE ORDNING PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

17. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

R8Dio-vilkårene og alle tvister eller krav (“Tvister”) mellem dig og R8Dio vedrørende R8Dio-vilkårene, R8Dio-tjenesten eller indholdet leveret via R8Dio-tjenesten, er underlagt og fortolkes udelukkende i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark uden hensyn til lovkonfliktprincipper. Københavns Byret har eksklusiv jurisdiktion i alle tvister.

18. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU ACCEPTERER, AT R8DIO, DETS FUNKTIONER, AKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, DIREKTØRER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, SUCCESSORER, OVERDRAGERE, LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE I INGEN TILFÆLDE SKAL: (I) VÆRE ANSVARLIG FOR PERSONSKADE ELLER ENHVER TILFÆLDELIG, SÆRLIG, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, ANDRE AFBRYDELSER AF FORRETNINGER, UDEN FORBINDELSE ELLER RELATERET TIL DIN BRUG AF – ELLER MANGLENDE MULIGHEDER TIL AT BRUGE R8DIO-TJENESTEN. (II) VÆRE ANSVARLIG FOR ET SAMLET ANSVAR, DER OVERSTÅR ​​DE BELØB, DU BETALTE TIL R8DIO I EN 12-MÅNEDERS PERIODE FØR BEGIVENHEDEN, DER GIVER KRAVET. (III) VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV ELLER ÅRSAG TIL HANDLINGER, DU MÅSKE HAR OPLEVET, OPSTÅET AF – ELLER I FORBINDELSE MED – R8DIO-VILKÅRENE ELLER R8DIO-TJENESTEN. DETTE AFSNIT GÆLDER I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, OG DU KAN HAVE RETTIGHEDER I DIN JURISDIKTION, SOM TILBYDER AFHJÆLPNINGER UDOVER DE OVENSTÅENDE.

19. AFSKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL

HVOR DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER DU, AT R8DIO OG DU KUN FUNGERER I DIN ELLER DETS INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM SAGER ELLER MEDLEM I NOGEN PÅSTÅET GRUPPESØGSMÅL. Medmindre både du og R8Dio er enige, må ingen dommer konsolidere individuelle krav eller på anden måde præsidere over nogen form for en repræsentant eller gruppesøgsmål.

20. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer til R8Dio Tjenesten, bedes du kontakte R8Dio via e-mail til [email protected] Mvh r8Dio ApS

Samtykkepolitik

Jeg giver samtykke til, at r8Dio ApS, CVR-nr. 42378550, må kontakte mig på e-mail og sms med information om nye produkter og services, inden for medier og nyheder. Jeg bekræfter desuden, at r8Dio må opsamle og behandle mine personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan indeholde annoncer fra tredjepart og i visse tilfælde blive delt med disse. I vores persondatapolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. Jeg kan til enhver tid afmelde mig.

Persondatapolitik for r8Dios Venner

I denne politik kan du læse, hvordan vi behandler de oplysninger, vi kommer i besiddelse af som dataansvarlig, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse. 

1. Dataansvarlig Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: r8Dio ApS CVR-nr. 42378550 c/o Jacob Arentoft Uplandsgade 20, 1. tv 2300 København S (herefter samlet betegnet r8Dio ApS) Har du spørgsmål angående behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at udøve en af de i punkt 7 nævnte rettigheder, kan vi kontaktes på [email protected]

2. Indsamling I forbindelse med administration af nyhedsbreve behandler vi kun personoplysninger om dig, som du selv oplyser i forbindelse med dit samtykke. 

3. Behandling af personoplysninger  Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, behandler vi som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger, interesser og de produkter, der leveres gennem vores selskab. Behandling i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve sker med henblik på at kunne afsende nyhedsbrevet og på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

4. Modtagere og tredjelande Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtede hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive delt med andre, men vi bruger databehandlere, som vi har databehandleraftaler med. Vores databehandlere kan få adgang til oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Vores databehandlere vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle personoplysninger strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende personoplysninger til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, ligesom vi løbende kontrollerer, at vores databehandlere overholder deres forpligtelser. Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Såfremt vi undtagelsesvist overfører dine oplysninger til en databehandler i lande uden for EU/EØS, sikrer vi overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler. 

5. Sikkerhed Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og procedurer herfor. Vi har derudover fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

6. Periode for opbevaring Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum, som det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet, som fremgår under punkt 3. Oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev slettes umiddelbart efter, at samtykket trækkes tilbage og at nyhedsbrevet derved afmeldes. 

7. Dine rettigheder Du har ret til, at:

 • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • modsætte dig automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå.
 • modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at transmittere oplysningerne til en anden virksomhed eller myndighed.
 • indgive en klage til Datatilsynet:

Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 33 19 32 00 [email protected] Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på [email protected]. I denne forbindelse vil vi bede dig om at give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. 

8. Ændringer af politikken Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne politik, såfremt der sker ændringer i lovgivningen, opstår nye tekniske løsninger, opstår nye eller forbedrede funktioner eller lignende. Mvh r8Dio